Od 10.11. do 12.11 2016, izlagali smo naše proizvode i prezentirali naše usluge na sajmu HoReCa Adria u Opatiji.